STAKLO

Toplotna izolacija

Toplotna izolacija prozora se kvantitativno definiše koeficijentom prolaza toplote U(k) (W/m2K). Ovaj koeficijent predstavlja količinu toplote koja za jedan sat bude preneta kroz 1m2 gradjevinskog elementa.

Zvučna izolacija

Zvučma izolacija prozora odredjuje se izolacionom moći R koja se pokazuje dijagramom u zavisnosti od frekvencije u opsegu od 100 do 3150 Hz u trećinsko oktavnim skokovima. Za izražavanje se koristi pondjerisana zvučna izolacija Rw u db.

Sigurnost

Da bi se obezbedila maksimalna sigurnost od spoljašnjih faktora, potreban je sigurnosni okov i troslojno staklo. Sa druge strane, zaštita od loma stakla ili pucanja istog, postiže se primenom posebne vrste lameliranog stakla koje prilikom pucanja ostaje u ramu i ne raspada se.

Zakažite Sastanak

Kontaktirajte nas danas i zakažite sastanak u najkraćem vremenskom roku.